Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 34
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REMSIMA 120MG INJ SOL 2X1ML
0238695 EU/1/13/853/013 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 1X1ML
0238694 EU/1/13/853/012 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 1X1ML II
0238691 EU/1/13/853/009 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 2
0210259 EU/1/13/853/002 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 3
0210260 EU/1/13/853/003 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 4
0210261 EU/1/13/853/004 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 5
0210262 EU/1/13/853/005 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 2X1ML II
0238692 EU/1/13/853/010 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 4X1ML II
0238693 EU/1/13/853/011 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
ZESSLY 100MG INF PLV CSL 1
0222969 EU/1/18/1280/001 zessly.pdf zessly.pdf L04AB02 R
ZESSLY 100MG INF PLV CSL 2
0222970 EU/1/18/1280/002 zessly.pdf zessly.pdf L04AB02 R
ZESSLY 100MG INF PLV CSL 5
0222973 EU/1/18/1280/005 zessly.pdf zessly.pdf L04AB02 R
ZESSLY 100MG INF PLV CSL 4
0222972 EU/1/18/1280/004 zessly.pdf zessly.pdf L04AB02 R
ZESSLY 100MG INF PLV CSL 3
0222971 EU/1/18/1280/003 zessly.pdf zessly.pdf L04AB02 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08