Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 34
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 5(5X1)
0222263 EU/1/16/1106/005 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 2(2X1)
0222260 EU/1/16/1106/002 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 3(3X1)
0222261 EU/1/16/1106/003 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 4(4X1)
0222262 EU/1/16/1106/004 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
FLIXABI 100MG INF PLV CSL 1
0209370 EU/1/16/1106/001 flixabi.pdf flixabi.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 5
0194344 EU/1/13/854/005 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 4
0194343 EU/1/13/854/004 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 3
0194342 EU/1/13/854/003 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 2
0194341 EU/1/13/854/002 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 1
0194340 EU/1/13/854/001 inflectra.pdf inflectra.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 4
0500332 EU/1/99/116/004 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 5
0500333 EU/1/99/116/005 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 3
0027285 EU/1/99/116/003 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 1
0027283 EU/1/99/116/001 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMICADE 100MG INF PLV CSL 2
0027284 EU/1/99/116/002 remicade.pdf remicade.pdf L04AB02 R
REMSIMA 100MG INF PLV CSL 1
0194345 EU/1/13/853/001 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 2X1ML
0238695 EU/1/13/853/013 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 1X1ML
0238694 EU/1/13/853/012 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 4X1ML II
0238693 EU/1/13/853/011 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R
REMSIMA 120MG INJ SOL 2X1ML II
0238692 EU/1/13/853/010 remsima.pdf remsima.pdf L04AB02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09