Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 5
0222416 EU/1/17/1212/003 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 1
0222414 EU/1/17/1212/001 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 4
0222415 EU/1/17/1212/002 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 8
0222419 EU/1/17/1212/006 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 6
0222417 EU/1/17/1212/004 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R
MAVENCLAD 10MG TBL NOB 7
0222418 EU/1/17/1212/005 mavenclad.pdf mavenclad.pdf L04AA40 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09