Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GILENYA 0,5MG CPS DUR 7X1
0168054 EU/1/11/677/001 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,25MG CPS DUR 7X1
0238302 EU/1/11/677/007 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,25MG CPS DUR 28
0238303 EU/1/11/677/008 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,5MG CPS DUR 7 KAL
0168055 EU/1/11/677/002 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,5MG CPS DUR 28 KAL
0168056 EU/1/11/677/003 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,5MG CPS DUR 84(3X28)
0168057 EU/1/11/677/004 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,5MG CPS DUR 28
0168462 EU/1/11/677/005 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R
GILENYA 0,5MG CPS DUR 98
0210774 EU/1/11/677/006 gilenya.pdf gilenya.pdf L04AA27 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09