Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 12+12X1,2ML ISP+AD
0500792 EU/1/95/003/008 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 5+5X1,2ML ISP+AD
0027896 EU/1/95/003/006 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML ISP+AD
0027897 EU/1/95/003/005 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 3X15+3X15X1,2ML ISP+AD
0500722 EU/1/95/003/007 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 3X14+3X14X1,2ML ISP+AD
0149491 EU/1/95/003/010 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 14+14X1,2ML ISP+AD
0149490 EU/1/95/003/009 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 2X14+2X14X1,2ML ISP+AD
0168342 EU/1/95/003/012 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 12+12X1,2ML ISP+AD
0168341 EU/1/95/003/011 betaferon.pdf betaferon.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 42(3X14)+42X1,2ML ISP
0194021 EU/1/08/454/012 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 14+15X1,2ML ISP
0209494 EU/1/08/454/013 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 42(3X14)+45X1,2ML ISP
0209495 EU/1/08/454/014 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 14+14X1,2ML ISP
0194020 EU/1/08/454/011 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 45(3X15)+45X1,2ML ISP
0194019 EU/1/08/454/009 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML ISP
0194018 EU/1/08/454/008 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R
EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 5+5X1,2ML ISP
0194017 EU/1/08/454/010 extavia.pdf extavia.pdf L03AB08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09