Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REBIF 22MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML
0027257 EU/1/98/063/001 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 44MCG INJ SOL ISP 36X0,5ML
0238382 EU/1/98/063/021 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 8,8MCG+22MCG INJ SOL ISP 6X0,2ML+6X0,5ML
0026063 EU/1/98/063/007 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 22MCG INJ SOL ISP 36X0,5ML
0238381 EU/1/98/063/020 rebif.pdf rebif.pdf L03AB07 R
REBIF 8,8 MIKROGRAMŮ/0,1 ML+22 MIKROGRAMŮ/0,25 ML INJ SOL ZVL 2X1,5ML
0500513 EU/1/98/063/010 rebif88mik.pdf rebif88mik.pdf L03AB07 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09