Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 33
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INTRONA 5MIU/0,5ML INJ/INF SOL 12X0,5ML+12STŘ+12J I
0025764 EU/1/99/127/018 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 10MIU/ML INJ/INF SOL 1X1ML
0025765 EU/1/99/127/019 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 10MIU/ML INJ/INF SOL 1X1ML+STŘ+1J I
0025766 EU/1/99/127/020 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML+6STŘ II
0222219 EU/1/99/127/048 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML+12STŘ II
0222220 EU/1/99/127/049 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 12X2,5ML+72STŘ II
0222221 EU/1/99/127/050 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML+6STŘ III
0222222 EU/1/99/127/051 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML+12STŘ III
0222223 EU/1/99/127/052 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 12X2,5ML+72STŘ III
0222224 EU/1/99/127/053 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML+6STŘ II
0222216 EU/1/99/127/045 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML+12STŘ II
0222217 EU/1/99/127/046 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML+72STŘ II
0222218 EU/1/99/127/047 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 10MIU/ML INJ/INF SOL 6X1ML+6STŘ+6J I
0025767 EU/1/99/127/021 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 10MIU/ML INJ/INF SOL 12X1ML+12STŘ+12J I
0025768 EU/1/99/127/022 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML
0025769 EU/1/99/127/023 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML+6STŘ+6J I
0025770 EU/1/99/127/024 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML
0025771 EU/1/99/127/025 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML
0025772 EU/1/99/127/026 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML
0025773 EU/1/99/127/027 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML+6STŘ+6J I
0025774 EU/1/99/127/028 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09