Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML
0025769 EU/1/99/127/023 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML+6STŘ+6J I
0025770 EU/1/99/127/024 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML
0025771 EU/1/99/127/025 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML
0025772 EU/1/99/127/026 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML
0025773 EU/1/99/127/027 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML+6STŘ+6J I
0025774 EU/1/99/127/028 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML
0025775 EU/1/99/127/029 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 12X2,5ML
0025776 EU/1/99/127/030 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU INJ SOL 1X1,2ML+12J
0025777 EU/1/99/127/031 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU INJ SOL 2X1,2ML+24J
0025778 EU/1/99/127/032 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU INJ SOL 8X1,2ML+96J
0025779 EU/1/99/127/033 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 30MIU INJ SOL 1X1,2ML+12J
0025780 EU/1/99/127/034 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 30MIU INJ SOL 2X1,2ML+24J
0025781 EU/1/99/127/035 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 30MIU INJ SOL 8X1,2ML+96J
0025782 EU/1/99/127/036 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 60MIU INJ SOL 1X1,2ML+12J
0025783 EU/1/99/127/037 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 60MIU INJ SOL 2X1,2ML+24J
0025784 EU/1/99/127/038 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 60MIU INJ SOL 8X1,2ML+96J
0025785 EU/1/99/127/039 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML+12STŘ+12J I
0025787 EU/1/99/127/041 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML+72STŘ+72J I
0025788 EU/1/99/127/042 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML+12STŘ+12J I
0025789 EU/1/99/127/043 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09