Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 133
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALOZEX 1MG TBL FLM 100
0187541 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 20
0187540 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 28
0187543 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 300
0187542 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 98
0187547 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 84
0187546 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 50
0187545 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ALOZEX 1MG TBL FLM 30
0187544 44/ 440/08-C alozex.pdf alozex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 30
0191690 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 50
0191691 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 84
0191692 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 98
0191693 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 20
0191688 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 28
0191689 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 300
0191695 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANAPREX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 100
0191694 44/ 436/08-C anaprex.pdf anaprex.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL MYLAN 1 MG 1MG TBL FLM 300 H
0234244 44/ 465/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL MYLAN 1 MG 1MG TBL FLM 98 H
0119767 44/ 465/07-C     L02BG03 B
ANASTROZOL MYLAN 1 MG 1MG TBL FLM 10
0234227 44/ 465/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL MYLAN 1 MG 1MG TBL FLM 14
0234228 44/ 465/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09