Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 1
0206844 56/ 108/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 3
0206845 56/ 108/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 3
0246047 56/ 108/16-C     L02AE03 R
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 1
0246046 56/ 108/16-C     L02AE03 R
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 3
0246045 56/ 107/16-C     L02AE03 R
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 1
0246044 56/ 107/16-C     L02AE03 R
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 3
0206847 56/ 107/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 1
0206846 56/ 107/16-C     L02AE03 B
XANDERLA 3,6MG IMP ISP 2
0225056 56/ 580/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
XANDERLA 3,6MG IMP ISP 3
0136633 56/ 580/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
XANDERLA 10,8MG IMP ISP 1
0136634 56/ 581/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
XANDERLA 10,8MG IMP ISP 3
0136635 56/ 581/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
XANDERLA 10,8MG IMP ISP 2
0225057 56/ 581/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
XANDERLA 3,6MG IMP ISP 1
0136632 56/ 580/16-C xanderla.pdf xanderla.pdf L02AE03 R
ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 10,8MG IMP ISP 1
0231858 56/ 681/96-C zoladexdep.pdf zoladexdep.pdf L02AE03 R
ZOLADEX DEPOT 3,6 MG 3,6MG IMP ISP 1
0065386 56/ 276/92-C     L02AE03 B
ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 10,8MG IMP ISP 1
0012320 56/ 681/96-C     L02AE03 B
ZOLADEX DEPOT 3,6 MG 3,6MG IMP ISP 1
0231859 56/ 276/92-C zoladexdep.pdf zoladexdep.pdf L02AE03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09