Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRAFTOVI 50MG CPS DUR 112
0238290 EU/1/18/1314/003 braftovi.pdf braftovi.pdf L01XE46 R
BRAFTOVI 75MG CPS DUR 42
0238221 EU/1/18/1314/002 braftovi.pdf braftovi.pdf L01XE46 R
BRAFTOVI 50MG CPS DUR 28
0238220 EU/1/18/1314/001 braftovi.pdf braftovi.pdf L01XE46 R
BRAFTOVI 75MG CPS DUR 168
0238291 EU/1/18/1314/004 braftovi.pdf braftovi.pdf L01XE46 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05