Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OXALIPLATIN ACCORD 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0239970 44/ 316/10-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN ACCORD 5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0239968 44/ 316/10-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN ACCORD 5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0239969 44/ 316/10-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML 5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0144563 44/ 316/10-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML 5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0144562 44/ 316/10-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN ACCORD 5 MG/ML 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0184792 44/ 316/10-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN KABI 5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0232956 44/ 624/09-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN KABI 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0232957 44/ 624/09-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN KABI 5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0232955 44/ 624/09-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN KABI 5 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK 5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0128132 44/ 624/09-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN KABI 5 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK 5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0128133 44/ 624/09-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN KABI 5 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0184791 44/ 624/09-C     L01XA03 B
OXALIPLATIN TEVA 5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0104238 44/ 591/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN TEVA 5MG/ML INF CNC SOL 1X4ML
0104236 44/ 591/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN TEVA 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0162569 44/ 591/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATIN TEVA 5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0104237 44/ 591/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATINA MYLAN 5MG/ML INF PLV SOL 50X50MG
0144417 44/ 646/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATINA MYLAN 5MG/ML INF PLV SOL 50X100MG
0144416 44/ 646/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATINA MYLAN 5MG/ML INF PLV SOL 10X50MG
0144415 44/ 646/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R
OXALIPLATINA MYLAN 5MG/ML INF PLV SOL 10X100MG
0144414 44/ 646/07-C oxaliplati.pdf oxaliplati.pdf L01XA03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10