Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALEXAN 50 MG/ML 50MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0013872 44/ 198/71-B/C alexan.pdf alexan.pdf L01BC01 R
ALEXAN 50 MG/ML 50MG/ML INF CNC SOL 1X40ML
0100328 44/ 198/71-B/C alexan.pdf alexan.pdf L01BC01 R
ALEXAN 50 MG/ML 50MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0013873 44/ 198/71-B/C alexan.pdf alexan.pdf L01BC01 R
CYTARABIN KABI 100 MG/ML 100MG/ML INJ/INF SOL 1X1ML
0178953 44/ 660/12-C     L01BC01 B
CYTARABIN KABI 100 MG/ML 100MG/ML INJ/INF SOL 1X5ML
0178954 44/ 660/12-C     L01BC01 B
CYTARABIN KABI 100 MG/ML 100MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML
0178955 44/ 660/12-C     L01BC01 B
CYTARABIN KABI 100MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML
0235095 44/ 660/12-C cytarabink.pdf cytarabink.pdf L01BC01 R
CYTARABIN KABI 100MG/ML INJ/INF SOL 1X1ML
0235092 44/ 660/12-C cytarabink.pdf cytarabink.pdf L01BC01 R
CYTARABIN KABI 100MG/ML INJ/INF SOL 1X5ML
0235093 44/ 660/12-C cytarabink.pdf cytarabink.pdf L01BC01 R
CYTARABIN KABI 100MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML
0235094 44/ 660/12-C cytarabink.pdf cytarabink.pdf L01BC01 R
CYTARABIN KABI 100 MG/ML 100MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML
0178956 44/ 660/12-C     L01BC01 B
CYTARABINE ACCORD 100 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ ROZTOK 100MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML
0195769 44/ 409/13-C     L01BC01 B
CYTARABINE ACCORD 100 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ ROZTOK 100MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML
0195770 44/ 409/13-C     L01BC01 B
CYTARABINE ACCORD 100 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ ROZTOK 100MG/ML INJ/INF SOL 5X1ML
0195771 44/ 409/13-C     L01BC01 B
CYTARABINE ACCORD 100 MG/ML INJEKČNÍ/INFUZNÍ ROZTOK 100MG/ML INJ/INF SOL 5X5ML
0195772 44/ 409/13-C     L01BC01 B
CYTARABINE ACCORD 100MG/ML INJ/INF SOL 1X1ML
0242224 44/ 409/13-C cytarabine.pdf cytarabine.pdf L01BC01 R
CYTARABINE ACCORD 100MG/ML INJ/INF SOL 1X5ML
0242225 44/ 409/13-C cytarabine.pdf cytarabine.pdf L01BC01 R
CYTARABINE ACCORD 100MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML
0242226 44/ 409/13-C cytarabine.pdf cytarabine.pdf L01BC01 R
CYTARABINE ACCORD 100MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML
0242227 44/ 409/13-C cytarabine.pdf cytarabine.pdf L01BC01 R
CYTARABINE ACCORD 100MG/ML INJ/INF SOL 5X1ML
0242228 44/ 409/13-C cytarabine.pdf cytarabine.pdf L01BC01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09