Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0194190 EU/1/13/828/005 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0194192 EU/1/13/828/007 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0194187 EU/1/13/828/002 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS 10X0,5ML
0194186 EU/1/13/828/001 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0194191 EU/1/13/828/006 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0194189 EU/1/13/828/004 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML
0194188 EU/1/13/828/003 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 10X0,5ML+20J
0194259 EU/1/13/829/007 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 1X0,5ML+2J
0194258 EU/1/13/829/006 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 10X0,5ML+10J
0194257 EU/1/13/829/005 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 1X0,5ML+1J
0194256 EU/1/13/829/004 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 10X0,5ML
0194255 EU/1/13/829/003 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 1X0,5ML
0194254 EU/1/13/829/002 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 10X0,5ML
0194253 EU/1/13/829/001 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 50(5X10)X0,5ML
0210346 EU/1/13/829/009 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
HEXYON INJ SUS 50X0,5ML
0210345 EU/1/13/829/008 hexyon.pdf hexyon.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS (5X10)+(5X10)X0,5ML IS
0210145 EU/1/00/152/021 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP+20J
0025646 EU/1/00/152/006 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 1+1X0,5ML ISP+2J
0025645 EU/1/00/152/005 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP
0025642 EU/1/00/152/002 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09