Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0120113 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0120112 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0120163 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0218408 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0120164 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0218409 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0169214 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0169215 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML
0078895 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0078894 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0169212 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+40J
0208138 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0208139 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0169213 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0208137 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
TETRAXIM INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ
0133806 59/ 285/16-C tetraxim.pdf tetraxim.pdf J07CA02 R
TETRAXIM INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ
0133807 59/ 285/16-C tetraxim.pdf tetraxim.pdf J07CA02 R
TETRAXIM INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0133804 59/ 285/16-C tetraxim.pdf tetraxim.pdf J07CA02 R
TETRAXIM INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0133803 59/ 285/16-C tetraxim.pdf tetraxim.pdf J07CA02 R
TETRAXIM INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ
0133805 59/ 285/16-C tetraxim.pdf tetraxim.pdf J07CA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09