Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 35
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENGERIX-B 20 MCG 20MCG INJ SUS 100X1ML
0032762 59/ 170/87-B/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 10 MCG 10MCG INJ SUS 100X0,5ML
0032763 59/ 170/87-A/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 10 MCG 10MCG INJ SUS 1X0,5ML+STŘ+FJ
0103069 59/ 170/87-A/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 10 MCG 10MCG INJ SUS 1X0,5ML
0056170 59/ 170/87-A/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 20 MCG 20MCG INJ SUS 10X1ML
0091774 59/ 170/87-B/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 20 MCG 20MCG INJ SUS 1X1ML
0056171 59/ 170/87-B/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 10 MCG 10MCG INJ SUS 1X0,5ML+STŘ+SJ
0103070 59/ 170/87-A/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 20 MCG 20MCG INJ SUS 1X1ML+STŘ+FJ
0103072 59/ 170/87-B/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
ENGERIX-B 20 MCG 20MCG INJ SUS 1X1ML+STŘ+SJ
0103073 59/ 170/87-B/C engerixb.pdf engerixb.pdf J07BC01 R
FENDRIX INJ SUS 10X0,5ML
0028401 EU/1/04/299/003 fendrix.pdf fendrix.pdf J07BC01 R
FENDRIX INJ SUS 1X0,5ML
0028400 EU/1/04/299/002 fendrix.pdf fendrix.pdf J07BC01 R
FENDRIX INJ SUS 1X0,5ML+1J
0028399 EU/1/04/299/001 fendrix.pdf fendrix.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 20X(0,5ML+2SJ)
0500743 EU/1/01/183/030 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 40MCG INJ SUS 1X1ML
0025548 EU/1/01/183/015 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 20X(1ML+2SJ)
0500745 EU/1/01/183/032 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS 10X0,5ML
0026865 EU/1/01/183/018 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 20X0,5ML
0027842 EU/1/01/183/020 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 50X0,5ML
0027843 EU/1/01/183/021 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ
0027844 EU/1/01/183/022 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 10X(0,5ML+1SJ)
0027845 EU/1/01/183/023 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09