Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TETAVAX INJ SUS ISP 1X0,5ML
0083443 59/1026/94-C tetavax.pdf tetavax.pdf J07AM01 R
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 5X0,5ML
0208576 59/ 243/14-C vacteta.pdf vacteta.pdf J07AM01 R
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML
0208575 59/ 243/14-C vacteta.pdf vacteta.pdf J07AM01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09