Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALETRA (80MG+20MG)/ML POR SOL 120ML(2X60ML)+2 STŘ
0222371 EU/1/01/172/009 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA 100MG/25MG TBL FLM 60
0029391 EU/1/01/172/006 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA 200MG/50MG TBL FLM 120(3X40)
0027169 EU/1/01/172/005 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA 200MG/50MG TBL FLM 120
0167816 EU/1/01/172/008 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA (80MG+20MG)/ML POR SOL 300ML(5X60ML)+5 STŘ
0025801 EU/1/01/172/003 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA 200MG/50MG TBL FLM 360(3X120)
0167815 EU/1/01/172/007 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
KALETRA 200MG/50MG TBL FLM 120
0027170 EU/1/01/172/004 kaletra.pdf kaletra.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100MG/25MG TBL FLM 60(2X30)
0209139 EU/1/15/1067/001 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100MG/25MG TBL FLM 60X1(2X30X1)
0209140 EU/1/15/1067/002 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100MG/25MG TBL FLM 60
0209141 EU/1/15/1067/003 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200MG/50MG TBL FLM 120
0209146 EU/1/15/1067/008 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200MG/50MG TBL FLM 360(12X30)
0209143 EU/1/15/1067/005 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200MG/50MG TBL FLM 120X1(4X30X1)
0209144 EU/1/15/1067/006 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200MG/50MG TBL FLM 360(3X120)
0209145 EU/1/15/1067/007 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 200MG/50MG TBL FLM 120(4X30)
0209142 EU/1/15/1067/004 lopinavirr.pdf lopinavirr.pdf J05AR10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09