Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 30X1 I
0168909 EU/1/11/742/001 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 30 I
0168910 EU/1/11/742/002 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90 I
0168911 EU/1/11/742/003 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90(3X30X1) II BOX
0168918 EU/1/11/742/010 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90(3X30X1) II
0168917 EU/1/11/742/009 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90 II
0168916 EU/1/11/742/008 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 30 II
0168915 EU/1/11/742/007 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 30X1 II
0168914 EU/1/11/742/006 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90X1 I
0194570 EU/1/11/742/011 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90(3X30X1) I
0168912 EU/1/11/742/004 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
EFAVIRENZ TEVA 600MG TBL FLM 90(3X30X1) I BOX
0168913 EU/1/11/742/005 efavirenzt.pdf efavirenzt.pdf J05AG03 R
STOCRIN 30MG/ML POR SOL 1X180ML
0027684 EU/1/99/111/005 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 600MG TBL FLM 30
0027687 EU/1/99/111/008 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 50MG TBL FLM 30
0027930 EU/1/99/111/010 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
STOCRIN 200MG TBL FLM 90
0027931 EU/1/99/111/011 stocrin.pdf stocrin.pdf J05AG03 R
SUSTIVA 100MG CPS DUR 30
0027690 EU/1/99/110/002 sustiva.pdf sustiva.pdf J05AG03 R
SUSTIVA 200MG CPS DUR 90
0027691 EU/1/99/110/003 sustiva.pdf sustiva.pdf J05AG03 R
SUSTIVA 600MG TBL FLM 90(3X30X1)
0149106 EU/1/99/110/010 sustiva.pdf sustiva.pdf J05AG03 R
SUSTIVA 600MG TBL FLM 30
0027696 EU/1/99/110/008 sustiva.pdf sustiva.pdf J05AG03 R
SUSTIVA 600MG TBL FLM 30X1
0027697 EU/1/99/110/009 sustiva.pdf sustiva.pdf J05AG03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09