Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 44
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATAZANAVIR ACCORD 300MG CPS DUR 90
0227322 42/ 556/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 300MG CPS DUR 60
0227321 42/ 556/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 300MG CPS DUR 30
0227320 42/ 556/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 200MG CPS DUR 90
0227319 42/ 555/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 150MG CPS DUR 30
0227314 42/ 554/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 150MG CPS DUR 60
0227315 42/ 554/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 150MG CPS DUR 90
0227316 42/ 554/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 200MG CPS DUR 30
0227317 42/ 555/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 200MG CPS DUR 60
0227318 42/ 555/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 300MG CPS DUR 30
0232213 42/ 556/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 150MG CPS DUR 60
0242692 42/ 554/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR ACCORD 200MG CPS DUR 60
0232212 42/ 555/17-C atazanavir.pdf atazanavir.doc J05AE08 R
ATAZANAVIR KRKA 300MG CPS DUR 30
0238392 EU/1/19/1353/003 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR KRKA 300MG CPS DUR 90(3X30)
0238393 EU/1/19/1353/004 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR KRKA 200MG CPS DUR 60
0238391 EU/1/19/1353/002 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR KRKA 150MG CPS DUR 60
0238390 EU/1/19/1353/001 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR MYLAN 300MG CPS DUR 30X1 II
0222956 EU/1/16/1091/017 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR MYLAN 200MG CPS DUR 30 II
0222952 EU/1/16/1091/013 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR MYLAN 150MG CPS DUR 60 II
0222950 EU/1/16/1091/011 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R
ATAZANAVIR MYLAN 300MG CPS DUR 90
0219234 EU/1/16/1091/010 atazanavir.pdf atazanavir.pdf J05AE08 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05