Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0198416 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0198417 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0250700 15/ 560/99-C     J02AA01 R
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0250699 15/ 560/99-C     J02AA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09