Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVELOX 400 MG/250 ML INFUZNÍ ROZTOK 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0162808 15/ 832/09-C     J01MA14 B
AVELOX 400 MG/250 ML INFUZNÍ ROZTOK 400MG/250ML INF SOL 1X250ML
0162809 15/ 832/09-C     J01MA14 B
KIMOKS 400MG TBL FLM 7
0220155 15/ 909/16-C kimoks.pdf kimoks.pdf J01MA14 R
KIMOKS 400MG TBL FLM 10(2X5)
0220156 15/ 909/16-C kimoks.pdf kimoks.pdf J01MA14 R
KIMOKS 400MG TBL FLM 5
0220154 15/ 909/16-C kimoks.pdf kimoks.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400MG/250ML INF SOL 10X250ML
0208142 15/ 116/16-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0213498 15/ 116/16-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 7
0204313 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 10
0204314 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 14
0204315 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 25
0204316 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 28
0204317 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 30
0204318 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 50
0204319 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 70
0204320 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 80
0204321 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 100
0204322 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 120
0204323 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400MG/250ML INF SOL 1X250ML
0213497 15/ 116/16-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R
MOFLAXA 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 400MG TBL FLM 5
0204312 15/ 299/14-C moflaxa.pdf moflaxa.pdf J01MA14 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09