Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 28X4ML
0187020 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 56X4ML
0187021 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 16X4ML
0187019 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 4X4ML
0186137 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 56X5ML
0017984 15/ 312/03-C     J01GB01 B
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 112X5ML
0243255 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 56X5ML
0243254 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 168X5ML
0103042 15/ 312/03-C     J01GB01 B
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 112X5ML
0103041 15/ 312/03-C     J01GB01 B
TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/5ML INH SOL 168X5ML
0243256 15/ 312/03-C tobinebuli.pdf tobinebuli.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 224(4X56)+5INH
0168397 EU/1/10/652/002 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 448(8X56)+10INH
0168398 EU/1/10/652/003 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 56+1INH
0168396 EU/1/10/652/001 tobipodhal.pdf tobipodhal.pdf J01GB01 R
TOBRAMYCIN PARI 170MG SOL NEB 56(7X8)X1,7ML
0238368 EU/1/18/1350/001 tobramycin.pdf tobramycin.pdf J01GB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 29. únor 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09