Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SEFOTAK 1G INJ/INF PLV SOL 1
0201030 15/ 611/99-C sefotak.pdf sefotak.pdf J01DD01 R
TAXIMED 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 10
0206564 15/ 094/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R
TAXIMED 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 100
0206565 15/ 094/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R
TAXIMED 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 100
0206568 15/ 095/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R
TAXIMED 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 1
0206566 15/ 095/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R
TAXIMED 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 10
0206567 15/ 095/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R
TAXIMED 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 1
0206563 15/ 094/16-C taximed.pdf taximed.pdf J01DD01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09