Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZINNAT 125MG POR GRA SUS 100ML
0042844 15/ 390/92-A/C     J01DC02 B
ZINNAT 125MG POR GRA SUS 50ML
0042845 15/ 390/92-A/C     J01DC02 B
ZINNAT 125 MG 125MG TBL FLM 10
0084895 15/ 061/88-A/C     J01DC02 B
ZINNAT 500 MG 500MG TBL FLM 14
0047728 15/ 061/88-C/C     J01DC02 B
ZINNAT 500 MG 500MG TBL FLM 10
0047727 15/ 061/88-C/C     J01DC02 B
ZINNAT 250 MG 250MG TBL FLM 14
0047726 15/ 061/88-B/C     J01DC02 B
ZINNAT 250 MG 250MG TBL FLM 10
0047725 15/ 061/88-B/C     J01DC02 B
ZINNAT 125 MG 125MG TBL FLM 14
0047724 15/ 061/88-A/C     J01DC02 B
ZINNAT 500 MG 500MG TBL FLM 14
0231948 15/ 061/88-C/C zinnat.pdf zinnat.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 10
0219567 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 500MG TBL FLM 500
0219588 15/ 197/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 14
0219569 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 20
0219570 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 24
0219571 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 30
0219572 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 50
0219573 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 100
0219574 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 120
0219575 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 250MG TBL FLM 6
0219576 15/ 196/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R
ZNOBACT 500MG TBL FLM 6
0219577 15/ 197/16-C znobact.pdf znobact.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09