Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 133
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XORIMAX 500MG TBL FLM 14
0200901 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 15
0200900 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 14
0200899 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 20
0200898 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 20
0200897 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 15
0200896 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 14
0200895 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 15
0200894 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 14
0200893 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 16
0169033 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 24
0018549 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 12
0018548 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 10
0018547 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 8
0018546 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 24
0018545 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 12
0018544 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 10
0018543 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 8
0018542 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 24
0018525 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 16
0169034 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09