Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 133
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 10
0211995 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 20
0211999 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 24
0212000 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 8
0209920 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 8
0209921 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 10
0212001 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 16
0211998 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 14
0212003 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 16
0212004 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 20
0212005 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 24
0212006 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250 MG 250MG TBL FLM 15
0216380 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500 MG 500MG TBL FLM 15
0216381 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 16
0169029 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 16
0169030 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 500
0169031 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 250MG TBL FLM 500
0169032 15/ 084/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 20
0200904 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 20
0200903 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R
XORIMAX 500MG TBL FLM 15
0200902 15/ 085/05-C xorimax.pdf xorimax.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09