Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OXACILINA ATB 1000 MG 1000MG INJ/INF PLV SOL 100
0207607 oxacilinaa.pdf oxacilinaa.pdf J01CF04 F
OXACILINA ATB 1000 MG 1000MG INJ/INF PLV SOL 50
0232562 oxacilinaa.pdf oxacilinaa.pdf J01CF04 F
PROSTAPHLIN 1000 MG 1000MG INJ PLV SOL 1
0092359 15/ 051/71-S/C     J01CF04 B
PROSTAPHLIN 1000MG INJ PLV SOL 25
0243763 15/ 051/71-S/C prostaphli.pdf prostaphli.pdf J01CF04 R
PROSTAPHLIN 1000MG INJ PLV SOL 1
0233016 15/ 051/71-S/C prostaphli.pdf prostaphli.pdf J01CF04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10