Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OSPEN 1000 1000000IU TBL FLM 12
0066359 15/ 218/95-B/C ospen1000.pdf ospen1000.pdf J01CE02 R
OSPEN 1000 1000000IU TBL FLM 30
0045997 15/ 218/95-B/C ospen1000.pdf ospen1000.pdf J01CE02 R
OSPEN 1500 1500000IU TBL FLM 30
0132893 15/ 218/95-C/C/PI/001/15 ospen1500.pdf ospen1500.pdf J01CE02 R
OSPEN 1500 1500000IU TBL FLM 30
0045998 15/ 218/95-C/C ospen1500.pdf ospen1500.pdf J01CE02 R
OSPEN 1500 1500000IU TBL FLM 12
0066360 15/ 218/95-C/C ospen1500.pdf ospen1500.pdf J01CE02 R
OSPEN 500 500000IU TBL FLM 12
0056831 15/ 218/95-A/C ospen500.pdf ospen500.pdf J01CE02 R
OSPEN 500 500000IU TBL FLM 30
0045996 15/ 218/95-A/C ospen500.pdf ospen500.pdf J01CE02 R
PENBENE 1000000IU TBL FLM 12
0065356 15/ 880/97-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1000000IU TBL FLM 30
0049513 15/ 880/97-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1500000IU TBL FLM 21
0057778 15/ 180/00-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1500000IU TBL FLM 12
0057746 15/ 180/00-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1500000IU TBL FLM 30
0057779 15/ 180/00-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1500000IU TBL FLM 10
0057745 15/ 180/00-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
PENBENE 1000000IU TBL FLM 21
0001881 15/ 880/97-C penbene.pdf penbene.pdf J01CE02 R
V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA 800000IU TBL NOB 30 I
0186161 15/ 639/99-C     J01CE02 B
V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA 800000IU TBL NOB 30 II
0208790 15/ 639/99-C     J01CE02 B
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA 1200000IU TBL NOB 30 I
0186160 15/ 640/99-C     J01CE02 B
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA 1200000IU TBL NOB 30 II
0208483 15/ 640/99-C     J01CE02 B
V-PENICILIN BBP 1200000IU TBL NOB 30 II
0233172 15/ 640/99-C vpenicilin.pdf vpenicilin.pdf J01CE02 R
V-PENICILIN BBP 800000IU TBL NOB 30 II
0233173 15/ 639/99-C vpenicilin.pdf vpenicilin.pdf J01CE02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09