Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3767
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ
0244242 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0244239 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0244238 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ
0244244 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1PJ
0244245 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10PJ
0244246 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+20PJ
0244247 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADJUPANRIX INJ EMS EML 50X2,5ML+2X25X2,5ML
0149648 EU/1/09/578/001 adjupanrix.pdf adjupanrix.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 1X0,5ML
0167942 EU/1/10/658/001 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 10X0,5ML
0167943 EU/1/10/658/002 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J II
0219855 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 10X0,5ML+1J II
0219856 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0207578 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 10X0,5ML
0207579 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J I
0205551 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
AFLURIA INJ SUS ISP 10X0,5ML+1J I
0205552 59/ 241/14-C afluria.pdf afluria.pdf J07BB02 R
ALPIVAB 200MG INF CNC SOL 3X20ML
0222916 EU/1/18/1269/001 alpivab.pdf alpivab.pdf J05AH03 R
AMBIRIX INJ SUS 1X1ML
0026357 EU/1/02/224/001 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 1X1ML+1J
0026358 EU/1/02/224/002 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 10X1ML+1J
0026360 EU/1/02/224/004 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09