Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3767
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DARUNAVIR MYLAN 400MG TBL FLM 60
0219288 EU/1/16/1140/028 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 400MG TBL FLM 100
0219289 EU/1/16/1140/029 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 30 I
0219290 EU/1/16/1140/030 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60 I
0219291 EU/1/16/1140/031 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60X1 I
0219292 EU/1/16/1140/032 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 30 II
0219293 EU/1/16/1140/033 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60 II
0219294 EU/1/16/1140/034 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60X1 II
0219295 EU/1/16/1140/035 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 30
0219296 EU/1/16/1140/036 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 60
0219297 EU/1/16/1140/037 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 600MG TBL FLM 90
0219298 EU/1/16/1140/038 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 30 I
0219299 EU/1/16/1140/039 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 30X1 I
0219300 EU/1/16/1140/040 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 30 II
0219301 EU/1/16/1140/041 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 30X1 II
0219302 EU/1/16/1140/042 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 30
0219303 EU/1/16/1140/043 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 60
0219304 EU/1/16/1140/044 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 800MG TBL FLM 90
0219305 EU/1/16/1140/045 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 75MG TBL FLM 480 I
0219261 EU/1/16/1140/001 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R
DARUNAVIR MYLAN 75MG TBL FLM 480X1 I
0219262 EU/1/16/1140/002 darunavirm.pdf darunavirm.pdf J05AE10 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09