Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3753
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 10X1
0173171 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 90
0215096 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 30X1
0215095 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 30
0215094 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 90X1
0215097 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG 600MG/300MG TBL FLM 10
0173170 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE 600MG/300MG TBL FLM 30
0134927 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE 600MG/300MG TBL FLM 90(3X30)
0134926 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE 600MG/300MG TBL FLM 30X1
0134925 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE 600MG/300MG TBL FLM 30
0134924 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKTAL 400MG TBL FLM 10
0094156 15/ 302/89-S/C abaktal.pdf abaktal.pdf J01MA03 R
ABAKTAL 400MG/5ML INF SOL 10X5ML
0094155 15/ 303/89-S/C abaktal.pdf abaktal.pdf J01MA03 R
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0198416 15/ 560/99-C abelcet.pdf abelcet.pdf J02AA01 R
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0198417 15/ 560/99-C abelcet.pdf abelcet.pdf J02AA01 R
ACEFA 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 1
0183821 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183822 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 25
0183823 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 50
0183824 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 100
0183830 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 1
0183826 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09