Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 28
0241524 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 14
0241523 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 84
0241522 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 28
0241521 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 14
0241520 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 84
0241519 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 28
0241518 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 14
0241517 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 84
0172385 56/ 712/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 28
0172384 56/ 712/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 14
0172383 56/ 712/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 84
0172382 56/ 711/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 28
0172381 56/ 711/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 84
0241525 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 14
0168000 56/ 710/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 28
0168071 56/ 710/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 84
0172134 56/ 710/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 14
0172380 56/ 711/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 30
0238906 EU/1/20/1429/004 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 84
0238905 EU/1/20/1429/003 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05