Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREDNISON LÉČIVA 5MG TBL NOB 20
0000269 56/ 471/69-C prednisonl.pdf prednisonl.pdf H02AB07 R
PREDNISON LÉČIVA 20MG TBL NOB 20
0002963 56/ 104/75-C prednisonl.pdf prednisonl.pdf H02AB07 R
RECTODELT 100MG SUP 6
0084003 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R
RECTODELT 100MG SUP 2
0066082 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R
RECTODELT 30 MG 30MG SUP 4
0231979 rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 F
RECTODELT 100MG SUP 4
0042591 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09