Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 822
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALKINDI 5MG GRA CPS OPE 50
0222792 EU/1/17/1260/004 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 1MG GRA CPS OPE 50
0222790 EU/1/17/1260/002 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 0,5MG GRA CPS OPE 50
0222789 EU/1/17/1260/001 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 2MG GRA CPS OPE 50
0222791 EU/1/17/1260/003 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
BAQSIMI 3MG NAS PLV ADS 2
0238778 EU/1/19/1406/002 baqsimi.pdf baqsimi.pdf H04AA01 R
BAQSIMI 3MG NAS PLV ADS 1
0238777 EU/1/19/1406/001 baqsimi.pdf baqsimi.pdf H04AA01 R
CETROTIDE 0,25MG INJ PSO LQF 7+7X1ML ISP+14J
0027420 EU/1/99/100/002 cetrotide.pdf cetrotide.pdf H01CC02 R
CETROTIDE 0,25MG INJ PSO LQF 1+1ML ISP+2J
0027419 EU/1/99/100/001 cetrotide.pdf cetrotide.pdf H01CC02 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 14
0241520 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 28
0241521 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 60MG TBL FLM 84
0241522 56/ 711/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 14
0241523 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 28
0241524 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 84
0241525 56/ 712/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 84
0241519 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 14
0241517 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 28
0241518 56/ 710/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 28
0168071 56/ 710/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 30MG TBL FLM 14
0168000 56/ 710/16-C     H05BX01 B
CINACALCET ACCORD 90MG TBL FLM 84
0172385 56/ 712/16-C     H05BX01 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10