Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARON 0,5MG/ML INJ SOL 1X0,2ML+1X9,8ML VIA
0070426 83/ 527/95-C karon.pdf karon.pdf G04BE01 R
VITAROS 3MG/G CRM 4X100MG
0211972 83/ 550/15-C vitaros.pdf vitaros.pdf G04BE01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09