Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 584
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 I
0199697 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 I
0199698 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 I
0199699 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 II
0199700 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 II
0199701 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 20
0131444 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 30
0131445 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 50
0131446 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 60
0131447 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 90
0131448 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 100
0131449 73/ 728/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 10
0131450 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 20
0131451 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 30
0131452 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 50
0131453 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 60
0131454 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 90
0131455 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 10MG TBL FLM 100
0131456 73/ 729/15-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 10
0223081 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 20
0223082 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09