Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 II
0199691 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 II
0199692 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 II
0199693 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 III
0199694 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 III
0199695 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 III
0199696 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 I
0199697 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 I
0199698 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 I
0199699 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 II
0199700 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 II
0199701 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIXA 5MG TBL FLM 60
0223085 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 90
0223086 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 100
0223087 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 10
0223088 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 20
0223089 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 30
0223090 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 50
0223091 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 60
0223092 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 90
0223093 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05