Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 90
0241085 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 100
0241086 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 3
0246159 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 5
0246160 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 10
0246161 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 20
0246162 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 60
0246163 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 200
0246164 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 3
0246165 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 5
0246166 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 10
0246167 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 20
0246168 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 60
0246169 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 50
0241080 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 30 I
0139794 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 50 I
0139795 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 60 I
0139796 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 90 I
0139797 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 100 I
0139798 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 200 I
0139799 73/ 696/16-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09