Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 584
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 90
0018286 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 60
0018285 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 50
0018284 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 20
0010275 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 3
0018272 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 5
0018273 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 10
0018274 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 30
0018275 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 50
0018276 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 60
0018277 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 90
0018278 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 100
0018279 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 3
0018280 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 5
0018281 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 10
0018282 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10 MG 10MG TBL FLM 30
0018283 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 10 I
0199587 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 III
0199604 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5MG TBL FLM 100 I
0199589 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 II
0199590 73/ 173/12-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 10 20 23 24 25 26 27 28 29 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09