Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 596
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 I
0241810 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 III
0241809 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 III
0241808 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 III
0241807 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 II
0241806 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 II
0241805 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 II
0241804 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 I
0241803 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 I
0241802 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 I
0199688 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 10 I
0241801 73/ 169/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 30
0223083 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 50
0223084 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 60
0223085 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 90
0223086 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 5MG TBL FLM 100
0223087 73/ 728/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 10
0223088 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 20
0223089 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 30
0223090 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R
SOLIXA 10MG TBL FLM 50
0223091 73/ 729/15-C solixa.pdf solixa.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09