Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 100 I
0195636 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200 I
0195637 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 3 II
0195638 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 5 II
0195639 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 10 II
0195640 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 20 II
0195641 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30 II
0195642 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200(2X100) I
0237460 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200(2X100) II
0237461 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 200(2X100) I
0237463 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 200(2X100) II
0237464 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 I
0243078 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 II
0243079 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 I
0243080 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 II
0243081 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 5 II
0195615 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 10 II
0195616 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA PHARMA 5MG TBL FLM 30 I
0198891 73/ 171/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA PHARMA 5MG TBL FLM 100 I
0198892 73/ 171/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA PHARMA 10MG TBL FLM 100 III
0198907 73/ 172/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09