Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 570
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200(2X100) II
0237461 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 200(2X100) I
0237463 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 200(2X100) II
0237464 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 I
0243078 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 II
0243079 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 I
0243080 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 II
0243081 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 100 II
0195651 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 3 I
0195604 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 5 I
0195605 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 10 I
0195606 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 20 I
0195607 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30 I
0195608 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 50 I
0195609 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 60 I
0195610 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 90 I
0195611 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 100 I
0195612 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 200 I
0195613 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 3 II
0195614 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 5 II
0195615 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08