Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 582
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 60
0188977 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 84
0188978 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 100
0188980 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 20
0188971 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0188972 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10 MG 10MG TBL FLM 90
0188979 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 10MG TBL FLM 30
0250815 73/ 639/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 10MG TBL FLM 100
0250816 73/ 639/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 10MG TBL FLM 100
0139898 73/ 639/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 5MG TBL FLM 30
0250812 73/ 638/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 5MG TBL FLM 10
0250811 73/ 638/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 10MG TBL FLM 30
0139897 73/ 639/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 10MG TBL FLM 10
0250814 73/ 639/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOFENACOL 5MG TBL FLM 10
0139893 73/ 638/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 5MG TBL FLM 30
0139894 73/ 638/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 5MG TBL FLM 100
0139895 73/ 638/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 10MG TBL FLM 10
0139896 73/ 639/16-C     G04BD08 B
SOFENACOL 5MG TBL FLM 100
0250813 73/ 638/16-C sofenacol.pdf sofenacol.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 250
0219452 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 100
0219451 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09