Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 582
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 3 I
0139770 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 5 I
0139771 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 10 I
0139772 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 20 I
0139773 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 30 I
0139774 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 50 I
0139775 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 60 I
0139776 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 90 I
0139777 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 100 I
0139778 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 200 I
0139779 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 3 II
0139780 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 5 II
0139781 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 10 II
0139782 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 20 II
0139783 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 30 II
0139784 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 50 II
0139785 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 60 II
0139786 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 90 II
0139787 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 100 II
0139788 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 200 II
0139789 73/ 695/16-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09