Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 582
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 III
0199603 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 III
0199604 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5MG TBL FLM 10 I
0199587 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 30 I
0199588 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 100 I
0199589 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 II
0199590 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 II
0199591 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 II
0199592 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 III
0199593 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 III
0199594 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 III
0199595 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10MG TBL FLM 10 I
0199596 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 30
0166192 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 100
0166193 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 10
0166194 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 90
0232130 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 100
0166196 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 50
0232127 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 90
0232128 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 50
0232129 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 24 25 26 27 28 29 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09