Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 570
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 200
0211929 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30X1
0211930 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30
0211931 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 50
0211932 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 90
0211933 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 100
0211934 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 200
0211935 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 250
0211936 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 500
0211937 73/ 002/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 3
0211938 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 5
0211939 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 10
0211940 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 20
0211941 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0211942 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 50
0211943 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 60
0211944 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 90
0211945 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 100
0211946 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 200
0211947 73/ 003/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30X1
0211948 73/ 003/16-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10