Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOLINAR 5MG TBL FLM 30 II
0127355 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 50 I
0127357 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 50 II
0127358 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 60 I
0127359 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 60 II
0127360 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 100 I
0127361 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 100 II
0127362 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 10 I
0127363 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 10 II
0127364 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 20 I
0127365 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 20 II
0127367 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 30 I
0127368 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 30 II
0127369 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 50 I
0127370 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 50 II
0127371 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 60 I
0127372 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 60 II
0127373 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 100 I
0127374 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 II
0218939 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 I
0218938 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09