Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 II
0192870 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 II
0192871 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 III
0192872 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 III
0192873 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 III
0192874 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 10 I
0192875 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 30 I
0192876 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 100 I
0192877 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 10 II
0192878 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 II
0192879 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 II
0192880 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 10 III
0192881 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 III
0192882 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 30 I
0247583 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 30
0241083 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 50
0241084 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 90
0241085 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 10MG POR TBL DIS 100
0241086 73/ 152/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 30
0241079 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN EDEST 5MG POR TBL DIS 50
0241080 73/ 151/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09