Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANDROGEL 50MG GEL SCC 28X5G
0030750 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 30X5G
0030752 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 50X5G
0030753 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 16,2MG/G GEL 1X88G
0211349 56/ 146/16-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 16,2MG/G GEL 2X88G
0211350 56/ 146/16-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 16,2MG/G GEL 3X88G
0211351 56/ 146/16-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 16,2MG/G GEL 6X88G
0211352 56/ 146/16-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 14X5G
0030749 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 10X5G
0030748 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 7X5G
0030747 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 2X5G
0030743 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG GEL SCC 1X5G
0030742 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 100X2,5G
0030724 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 90X2,5G
0030722 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 60X2,5G
0030721 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 50X2,5G
0030720 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 30X2,5G
0030718 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 28X2,5G
0030717 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 14X2,5G
0030712 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG GEL SCC 10X2,5G
0030711 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11