Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AFTERNOR 1,5MG TBL NOB 1
0207627 17/ 042/14-C afternor.pdf afternor.pdf G03AD01 R
EGIANTI 0,75MG TBL NOB 2
0189489 17/ 040/14-C egianti.pdf egianti.pdf G03AD01 R
ESCAPELLE 1500MCG TBL NOB 1
0049417 17/ 168/07-C escapelle.pdf escapelle.pdf G03AD01 R
NAVELA 1,5MG TBL NOB 1
0189496 17/ 037/14-C navela.pdf navela.pdf G03AD01 R
NOPREGY 1,5MG TBL NOB 1
0189491 17/ 147/14-C nopregy.pdf nopregy.pdf G03AD01 R
NULSORA 1,5MG TBL NOB 1
0189490 17/ 041/14-C nulsora.pdf nulsora.pdf G03AD01 R
POSTINOR 750MCG TBL NOB 2
0249104 17/ 834/99-C postinor.pdf postinor.pdf G03AD01 R
POSTINOR-2 750MCG TBL NOB 2
0059377 17/ 834/99-C     G03AD01 B
POSTINOR-2 750MCG TBL NOB 2
0132963 17/ 834/99-C/PI/002/16 postinor2.pdf postinor2.pdf G03AD01 R
POSTINOR-2 750MCG TBL NOB 2
0132880 17/ 834/99-C/PI/001/15 postinor2.pdf postinor2.pdf G03AD01 R
RAMONNA 1500MCG TBL NOB 1
0170749 17/ 126/12-C ramonna.pdf ramonna.pdf G03AD01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05