Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 242
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABELLA 3MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0216269 17/ 376/14-C abella.pdf abella.pdf G03AA12 R
ABELLA 3MG/0,03MG TBL FLM 2X21
0216268 17/ 376/14-C abella.pdf abella.pdf G03AA12 R
ABELLA 3MG/0,03MG TBL FLM 1X21
0216267 17/ 376/14-C abella.pdf abella.pdf G03AA12 R
ABELLA 3MG/0,03MG TBL FLM 6X21
0216270 17/ 376/14-C abella.pdf abella.pdf G03AA12 R
ABELLA 3MG/0,03MG TBL FLM 13X21
0216271 17/ 376/14-C abella.pdf abella.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 1X21
0245145 17/ 235/16-C axia.pdf axia.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 2X21
0245146 17/ 235/16-C axia.pdf axia.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 3X21
0245147 17/ 235/16-C axia.pdf axia.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 6X21
0245148 17/ 235/16-C axia.pdf axia.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 13X21
0245149 17/ 235/16-C axia.pdf axia.pdf G03AA12 R
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 1X21
0207763 17/ 235/16-C     G03AA12 B
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 2X21
0207764 17/ 235/16-C     G03AA12 B
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 3X21
0207765 17/ 235/16-C     G03AA12 B
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 6X21
0207766 17/ 235/16-C     G03AA12 B
AXIA 0,03MG/3MG TBL FLM 13X21
0207767 17/ 235/16-C     G03AA12 B
AXIA DAILY 0,02MG/3MG TBL FLM 6X28(24+4)
0245143 17/ 234/16-C axiadaily.pdf axiadaily.pdf G03AA12 R
AXIA DAILY 0,02MG/3MG TBL FLM 13X28(24+4)
0245144 17/ 234/16-C axiadaily.pdf axiadaily.pdf G03AA12 R
AXIA DAILY 0,02MG/3MG TBL FLM 1X28(24+4)
0226196 17/ 234/16-C     G03AA12 B
AXIA DAILY 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(24+4)
0226197 17/ 234/16-C     G03AA12 B
AXIA DAILY 0,02MG/3MG TBL FLM 13X28(24+4)
0226199 17/ 234/16-C     G03AA12 B

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09